Ауылда  жұмыс жоқ емес бар,  
тек соны істеуге құлық жоқ.
След.